• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Zijn supermagneten levensmiddelbestendig?

Van het gebruik in de omgeving van levensmiddelen bij de eindconsument wordt dringend afgeraden. Wij wijzen er bovendien uitdrukkelijk op, dat het verslikken van magneten levensgevaarlijke gevolgen kan hebben.
Levensmiddelbestendigheid beschrijft diverse vereiste eigenschappen bij verpakkingen op levensmiddelgebied resp. bij drukinkt voor gebruiksvoorwerpen. Een ambtelijke definitie van het begrip "levensmiddelbestendig" bestaat niet. Voor alle materialen, die in direct contact met levensmiddelen worden gebruikt geldt echter de kaderverordening (EG) Nr. 1935/2004.
Deze verordening zegt, dat van materialen, die onder normale en te voorziene gebruiksomstandigheden met levensmiddelen in contact komen, geen of slechts zo kleine hoeveelheden in het levensmiddel mogen overgaan, dat:
  • de menselijke gezondheid niet in gevaar wordt gebracht.
  • er geen onverantwoorde verandering van de samenstelling der levensmiddelen uit voortvloeit.
  • de eigenschappen van het levensmiddel niet qua geur noch in hun smaak worden beperkt.
Certificeringen der levensmiddelbestendigheid kunnen door onafhankelijke instellingen (Fresenius, TÜV) enz. worden laten doorgevoerd. De magneten van supermagnete.nl zijn echter niet voor directe levensmiddelentoepassingen gepland, daarom beschouwen wij van onze kant zulke certificeringen door ons als niet nodig resp. weinig zinvol.
Belangrijk is ook de aanmerking, dat de kaderverordening niet onmiddelijk als nationale wet in kracht treedt. De verschillende EU-lidstaten moeten elk op basis van de kaderverordening hun eigen nationale wetten aannemen, die onder de lidstaten verschillend kunnen worden gehandhaafd. Daarom is het onvermijdelijk zich met de betreffende lokale wetgeving bezig te houden.