• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Welke magneten neem ik voor gebruik in een acquarium?

Voor het gebruik in aquaria zijn waterdichte magneten de eerste keus. Hierbij gaat het om neodymium magneten met een rubber ommanteling. Met behulp van deze magneten kunt u bijvoorbeeld pompen, rifstenen, thermometers enz. aan de ruit van uw aquarium bevestigen. Omlaagvallende zuignappen zijn zo een ding van het verleden. Onbeschermde neodymium magneten zijn niet voor voortdurend gebruik in het water aan te bevelen, aangezien ze beginnen te roesten. Op deze FAQ-pagina hebben wij diverse informatiepunten verzameld, die voor u als aquarium liefhebber interessant zijn.
Inhoudsopgave

Voor acquaria geschikte magneten

Wanneer u magneten in uw acquarium wilt gebruiken, dan zijn waterdichte magneten geschikt. Dankzij hun rubber ommanteling zijn de neodymium magneten binnenin tegen vocht beschermd. Bovendien verhindert de beschermende omhulling, dat krassen op de ruit van het acquarium ontstaan.
Belangrijk: Controleert u de in rubber gevatte magneten op eventuele beschadigingen in de omhulling, voordat u hen in het acquarium gebruikt. Alleen met een intacte omhulling is de magneet binnenin beschermd.


Voor uw eigen acquarium de passende magneet vinden

Om een geschikte magneet te vinden, moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. Daar horen bij:
  • het gewicht van het te bevestigende voorwerp
  • de dikte van de aquariumruit
  • Bevestiging van de magneet aan een verticaal of horizontaal vlak
Hier onderstaand leggen wij u uit, waar u bij de verschillende factoren rekening mee moet houden.

Het gewicht van het te bevestigende voorwerp

De magneten in onze shop zijn weliswaar supersterk, desondanks kunnen ze niet oneindig veel belasting stand houden. Daarom bepaalt u in een eerste stap altijd, hoe zwaar het voorwerp is, dat u in het aquarium wilt bevestigen. Vervolgens gaat het er dan om, een magneet met de passende kracht te vinden.

Bevestiging op horizontaal of verticaal vlak

Doorslaggevend is nu, of de magneten op een horizontaal of verticaal vlak dienen te worden aangebracht. Bij een horizontaal vlak neemt u de „houdkracht“-waarde voor uw berekeningen, bij een verticaal vlak de „schuifkracht“-waarde. Deze waardes worden telkens op de productpagina's vermeld. Wanneer u bijvoorbeeld een pomp met behulp van magneten aan de zijruit (dus aan een verticaal vlak) wilt aanbrengen, dan moet u met de chuifkracht rekenen. Deze bedraagt normaal gesproken 1/5 tot 1/6 van de houdkracht.
Opgelet alstublieft: Deze waardes gelden alleen, wanner de magneten direct met elkaar in contact zijn. Wanneer magneten elkaar dwars door een aquariumruit aantrekken, is de kracht duidelijk geringer. Meer informatie hierover vindt u in onderstaand in de volgende alinea.

Dikte van de aquariumruit

Om een magneet in het aquarium te bevestigen dient van de buitenzijde een tweede magneet (of een ijzerhoudend tegenstuk) te worden aangebracht. Al naar gelang de dikte van de aquariumruit zijn magneten van verschillende sterkte nodig. Dit komt omdat de kracht van de magneten snel afneemt, naar mate de afstand tussen hen groter is. Al een afstand van één millimeter vermindert de magnetische kracht duidelijk. Op de FAQ-pagina Welke factoren beïnvloeden de houdkracht en sterkte van een magneet? komt u meer over dit thema te weten.
Om te berekenen, hoeveel houdkracht de magneten aan de ruit van uw aquarium ontwikkelen, kunt u onze Online tool ter berekening van de houdkracht gebruiken.
Opgelet: Aangezien in de tool geen waterdichte magneten voor de berekening kunnen worden gekozen, zoekt u in onze online shop het beste een normale neodymium magneet, die het beste met de maten en de kracht van de waterdichte magneet overeenstemt. Met de in rubber gevatte magneet S-20-10-R (houdkracht: 7,1 kg, schuifkracht: 1,4 kg) stemt bijvoorbeeld de neodymium magneet S-20-10-N (houdkracht: 11 kg, schuifkracht: 2,1 kg) behoorlijk goed overeen. Nu kunt u in de online tool deze neodymium magneet uitkiezen. Bij de dikte van de aquariumruit telt u nu vanwege de rubber omhulling van de watervaste magneten nog 2 mm op. Deze waarde vult u in in het veld „afstand“ en start dan de berekening in de tool.


Concreet voorbeeld: Bevestiging van een aquariumpomp

Ter ondersteuening tonen wij u hier een concreet voorbeeld. Laten we ervan uit gaan, dat u een aquariumpomp aan de glazen ruit van uw aquarium wilt bevestigen. Het volgende weet u alvast:
  • De pomp weegt ca. 500 g
  • De ruit is ca. 10 mm dik
  • In rubber gevatte magneten aan beide kanten van de ruit dienen de pomp op zijn plek te houden
  • De huls van de in rubber gevatte magneten is 1 mm dik
  • Voor de berekeningen moet de schuifkracht worden gebruikt
Veel van de waterdichte magneten hebben bij direct contact een lage schuifkracht en zijn dus te zwak voor uw project. Daarom voert u de berekeningen in de Houdkrachttool met een zo sterk mogelijke in rubber gevatte magneet uit. De S-20-10-R is hier de magneet van uw keus. Zoals hierboven reeds werd beschreven moet u voor de berekeningen in de online tool een neodymium magneet in dezelfde vorm en met vergelijkbare eigenschappen uitkiezen en kiest u de S-20-10-N.
Dankzij de houdkracht tool komt u er achter, dat twee magneten van het type S-20-10-N over een onderlinge afstand van 12 mm nog over een houdkracht van ca. 1,2 kg beschikken. U bepaalt nu de schuifkracht (tussen 1/5 en 1/6 van de houdkracht) met een rekenmachine en stelt vast, dat per magneet een kracht van ca. 200 tot 240 gram overblijft.
Voor u betekent dit concreet: Eén enkele magneet van het type S-20-10-N volstaat niet, om uw aquariumpompje te bevestigen. Voor uw project heeft u minstens 3 S-20-10-N magneten aan de pomp en 3 magneten van hetzelfde type als tegenstuk nodig. Dan hebben deze samen bij elkaar een totale kracht van 600 tot 720 gram.

Kan ik waterdichte magneten in zeewater gebruiken?

De ommanteling van de in rubber gevatte magneten is 100 % bestand tegen zout water. Dientengevolge kunt u deze magneten goed in een aquarium met zeewater gebruiken, zonder dat de omhulling bros wordt.

Geeft de omhulling van een waterdichte magneet schadelijke stoffen aan het water af?

Onze in rubber gevatte magneten zijn met TPE kunststof (thermoplastische elastomerne) bekleed. Dit bevat in tegenstelling tot andere kunststoffen geen weekmakers. Echter hebben wij geen nauwkeurigere informatie en praktijkwaardes, of andere schadelijke stoffen in het water van het aquarium landen.

Tip: Aquarium ruit met behulp van magneten van algen ontdoen

Van een klant kwam bij ons de toepassing Aquariumschoonmaak binnen. Daarin laat hij zien, hoe hij zelf op een eenvoudige manier een magnetische ruitenwisser heeft gemaakt. Houdt u er rekening mee, dat u eventueel al naar gelang de dikte van uw aquariumruit sterkere magneten nodig heeft.

Veiligheidsaanwijzingen

Net zoals bij andere toepassingsgebieden geldt ook bij toepassingen in het aquarium: Gaat u voorzichtig met de magneten om. Dit geldt in het bijzonder voor neodymium magneten met hoge aantrekkingskracht.

Laat u sterke magneten niet op elkaar botsen, anders kunnen ze versplinteren. In het ergste geval lopen daarbij niet alleen de magneten, maar ook de acquariumruit schade op. Let u er bovendien op, uw vingers (of erger nog: uw vissen) tussen twee magneten in te klemmen, aangezien dit tot kneuzingen of bloeduitstortingen kan leiden. Wij raden u aan, de veiligheidsaanwijzingen voor neodymium magneten goed door te lezen, voordat u de magneten gebruikt.