• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Welke factoren beïnvloeden de houdkracht en sterkte van een magneet?

Als aanknopingspunt geven wij u bij de beschrijving van onze magneten een houdkracht in gram of kilogram aan. Wij voeren de metingen van onze magneten zelf uit. In onze FAQ over het thema Houdkrachtmeting kunt u meer over onze methode te weten komen. Het gaat bij deze waarde altijd om de theoretisch maximaal te bereiken waarde, die alleen onder optimale omstandigheden geldt. De daadwerkelijke houdkracht is van onderstaande factoren afhankelijk:
Inhoudsopgave

Afstand tussen magneet en houdend voorwerp

Houdkrachtgrafiek van artikel S-10-05-N
Houdkrachtgrafiek van artikel S-10-05-N
Indien er geen direct contact tussen de magneet en het houdende object bestaat, neemt de houdkracht met toenemende afstand zeer snel af. Al een klein spleetje lucht van een halve millimeter kan onder bepaalde omstandigheden de houdkracht met de helft reduceren. Al een dunne verflaag op het houdende object draagt eveneens aan een vermindering van de houdkracht bij.

De houdkracht bij willekeurige afstanden kunt u met onze houdkrachttool bepalen.

Richting van de kracht

De theoretische houdkracht geldt, wanneer de magneet loodrecht op zijn contactvlak wordt belast. Vanwege de schuifkracht (ook afschuifkracht genoemd) wordt aan de wand duidelijk meer houdkracht benodigd, om hetzelfde gewicht door de magneet te laten vasthouden. De houdkracht vermindert in de schuifrichting namelijk tot ca. 15-20 % van de theoretische houdkracht. Wanneer u dus een last van 1 kg met een magneet aan een wand wilt bevestigen, heeft u minstens 6 kg magnetische houdkracht nodig. Daarnaast speelt de geaardheid van het oppervlak der beide contactvlakken een rol, deze kan de houdkracht nog verder reduceren. Het aanbrengen van rubber aan de magneet vergroot weliswaar de afstand van de magneet tot het contactvlak, maar beschermt hem tegelijkertijd tegen het wegglijden op de wand. Meer informatie hierover vindt u in onze Veelgestelde vragen over het thema 'afschuifkracht'

Overigens: Wanneer u de houdkracht in Newton nodig heeft, vermenigvuldigt u de door ons aangegeven waarde in kg met 9,81. Een massa van 1 kg komt overeen met een gewichtkracht van 9,81 Newton.

Materiaal waaruit het houdende voorwerp bestaat

De aangegeven houdkracht geldt, wanneer het houdende voorwerp uit zuiver weekijzer bestaat. Voor bouwstaal S235 neemt de waarde met circa 5 %, bij E360 met circa 30 % af. In principe kunnen alle ferromagnetische materialen als hechtgrond voor magneten worden gebruikt. Ook twee magneten kunnen met elkaar worden gecombineerd en trekken elkaar aan. Materialen zoals koper, zink of aluminium zin niet ferromagnetisch en kunnen niet als hechtvlak voor magneten worden gebruikt. In onze FAQ betreffende het thema ferromagnetische stoffen kunt u meer informatie vinden.

Oppervlak van het voorwerp

Hoe gladder het oppervlak van het houdende voorwerp, hoe groter de houdkracht. Bij ruwe oppervlakken moet u met een aanzienlijk verminderde houdkracht rekening houden, aangezien tussen de magneet en het hechtvlak luchtspleten ontstaan en het vlak, waarop de magneet zich aan het houdende voorwerp kan vasttrekken, kleiner wordt. Ruwheid kan vanwege de materiaalkwaliteit van het houdend voorwerp in de vorm van een verflaag op het houdende voorwerp, roest of vuil ontstaan. Let u dus beslist op een schoon oppervlak van uw tegenstuk voor de magneet.

Dikte van het voorwerp

Het houdende voorwerp mag niet te dun zijn, anders bereikt het een magnetische verzadiging en blijft een deel van het magnetische veld nutteloos. In principe dient u zich voor een bepaalde toepassing nooit op onze aangegeven houdkracht te verlaten, maar eerst een eigen test uitvoeren. Wij meten de houdkracht van onze producten met een 2 cm dikke stalen plaat. Hoe dunner de hechtondergrond, des te minder houdkracht wordt bereikt.

Graad en richting van de magnetisering

Niet alleen de grootte, maar ook de sterkte van het gebruikte magneetmateriaal speelt een beslissende rol erin, welke houdkracht een magneet bereikt. Meer over dit thema vindt u in onze Veelgestelde vragen (FAQ) over de kwaliteitsklassen van magneten. Al naar gelang de toepassing is ook de magnetiseringrichting van een magneet bepalend. Hierbij wordt bepaald, hoe de veldlijnen van het magneetveld verlopen. Meer informatie hierover vindt u in onze Veelgestelde vragen (FAQ) over het thema magnetiseringsrichting.

Aantal gebruikte magneten

U kunt de magnetische houdkracht natuurlijk door het gebruik van meerdere magneten verhogen. Wat een magneet in zijn eentje niet kan opbrengen, kunnen misschien twee magneten samen voor elkaar krijgen. Ook het stapelen van platte schijfmagneten verhoogt de houdkracht, totdat de stapel een hoogte van maximaal de helft van de doorsnede der schijfmagneten bereikt. Meer hierover vindt u in onze FAQ over het stapelen van magneten.

Aantrekking vergeleken met afstoting van magneten

Alle magneten beschikken over een noord- en zuidpool. Hierbij trekken twee magneten elkaar uitsluitend aan de tegengestelde pool aan. Gelijke polen kunnen niet worden gecombineerd, maar stoten elkaar af. De magneet zal zich automatisch correct willen uitrichten, opdat hij zich aan de tegengestelde pool van de tweede magneet kan aantrekken. Meer hierover komt u te weten in onze Veelgestelde vragen over het thema aan- en afstoting. Om de beide polen (noord- en zuidpool) te kunnen bepalen, hebben wij een dienovereenkomstige App ter poolbepaling voor u ontwikkeld.

Temperatuur

De meeste van onze magneten vertonen een maximale gebruikstemperatuur van 80 °C. Hogere gebruikstemperaturen kunnen het magneetveld vernietigen.
Tip: De maximale gebruikstemperatuur van onze producten vindt u telkens in de technische gegevens onder de productbeschrijving.

Corrosie

Corrosie is bij neodymium magneten een niet te onderschatten thema. Wordt een neodymium magneet namelijk aan water of vocht blootgesteld, dan kan de magneet na verloop van tijd beginnen te roesten. Daardoor gaat de kracht van de magneet duidelijk achteruit. Meer over dit thema vindt u op de FAQ pagina Magneten buiten gebruiken.


Meer informatie over magneten

In ons FAQ-gedeelte vindt u bovendien informatie over deze spannende thema's: