• Meer dan 35 milj. magneten op voorraad
  • Meer dan 225 000 bestellingen/jaar

FAQ - Vragen en antwoorden

Kan ik twee dezelfde magneten op elkaar plaatsen om de houdkracht te verhogen?

Is de houdkracht van verschillende gestapelde magneten even groot als die van eén enkele even hoge magneet?

10 schijfmagneten van het type  hebben bijna dezelfde houdkracht als 4 staafmagneten van het type .
10 schijfmagneten van het type S-06-04-N hebben bijna dezelfde houdkracht als 4 staafmagneten van het type S-06-10-N.
De coating der magneten en oneffenheden verminderen de houdkracht van de stapel t.o.v. een even hoge enkele magneet.
Ongecoate, perfect gestapelde magneten gedragen zich echter zoals een enkele, even hoge magneet van dezelfde kwaliteit als de gestapelde magneten.
De afname door de coating en de oneffenheden is echter gering, en hoe groter de magneten zijn, hoe minder deze een rol speelt.
Indien een magneet niet in de gewenste grootte beschikbaar is, kan dus de combinatie van verschillende magneten als alternatieve oplossing worden overwogen.
Opgelet: De kracht tussen de bovenste magneet en de rest van de stapel is eventueel veel kleiner dan de kracht tussen de stapel en de stalen plaat, zodat de stapel bij grote belastingen in het midden ergens kan breken, ook wanneer de theoretisch gegeven houdkracht nog niet werd bereikt. Dit is een nadeel van een magneetstapel ten opzichte van een even grote enkele magneet.

Wanneer ik twee identische schijfmagneten op elkaar plaats, wordt de houdkracht dan twee keer zo groot?

Ja, maar uitsluitend bij schijfmagneten die plat genoeg zijn.
Bij het stapelen geldt: De magneetstapel mag maximaal half zo hoog worden als de doorsnede van eén enkele schijfmagneet. Tot aan deze hoogte vermenigvuldigt zich de houdkracht met elke extra magneet, daarna neemt de krachttoename voortdurend af. Hij tendeert naar een bepaalde waarde, die niet wordt overschreden, ook al is de magneetstapel nog zo hoog.
Het volgende voorbeeld laat dit zien:
Aantal magnetenHoudkracht
1 x   S-10-01-N     0,5 kg
2 x   S-10-01-N     1,0 kg
3 x   S-10-01-N     1,5 kg
4 x   S-10-01-N     1,9 kg
5 x   S-10-01-N     2,1 kg
10 x   S-10-01-N     2,9 kg
50 x   S-10-01-N     3,8 kg
1000 x   S-10-01-N     3,9 kg


Verdere informatie over magneten

De informatie op de volgende FAQ-pagina's zou eveneens interessant voor u kunnen zijn: