• Meer dan 40 miljoen magneten op voorraad

Is deze magneet isotroop of anisotroop?

De eigenschap "isotroop" resp. "anisotroop" geeft aan, of een magneet over een voorkeursrichting voor de magnetisering beschikt. Bij isotrope magneten is de magnetiseringsrichting willekeurig en de houdkracht daardoor geringer dan bij anisotrope magneten. Want anisotrope magneten zijn uitsluitend in éen voorbestemde richting gemagnetiseerd en beschikken daarom over een hogere houdkracht.
Onze neodymium, ferriet en AlNiCo magneten zijn allemaal anisotroop. Bij de magneetbanden en magneetfolies vindt u zowel anisotrope als ook isotrope types. De betreffende specificatie vindt u bij de gedetailleerde artikelbeschrijving.

Vergelijking isotroop/anisotroopp

isotroop = zonder voorkeursrichting anisotroop = met voorkeursrichting
Richting der magnetisering willekeurig Richting der magnetisering uitsluitend in de voorgegeven richting
Prijs lager Prijs hoger
Houdkracht geringer Houdkracht hoger

Of een magneet anisotroop of isotroop is, kan men er niet aan afzien. Het verschil zit hem uitsluitend in een extra bewerkingsstap voor anisotrope magneten: Bij de productie van de ruwe magneet wordt een electromagnetisch veld aangelegd. Daardoor richt zich het materiaal optimaal uit. Daarom zijn anisotrope magneten weliswaar sterker dan isotrope maar kunnen aan de andere kant uitsluitend in de voorgegeven richting compleet worden gemagnetiseerd. Door de extra bewerkingsstap zijn anisotrope magneten iets duurder dan isotrope.

Voorbeelden van isotrope magneetproducten in onze shop}


Voorbeelden van anisotrope magneetproducten in onze shop