• Meer dan 250 000 bestellingen per jaar

FAQ - Vragen en antwoorden

Hoe ontwikkelt zich de prijs van neodymium magneten?

Inhoudsopgave

Prijsontwikkeling 2021 / 2022

Verschillende factoren hebben er in de laatste 12 maanden toe bijgedragen, dat de prijs van neodymium in de hoogte is geschoten. Daar horen bijvoorbeeld de volgende bij:
Grafiek – Prijsontwikkeling van de grondstof neodymium
Prijsontwikkeling neodymium februari 2017 – februari 2022 (Bron: tradingeconomics.com)

Sterk gestegen navraag naar neodymium magneten

In sectoren zoals electrische voertuigen en windkracht, die in hun producten neodymium magneten nodig hebben, is de navraag sterk gestegen. Deze aspiraties, die in de richting van de energietransitie gaan, zijn onder andere voor de prijsstijging bij neodymium magneten verantwoordelijk.

Stijgende transportkosten

De door Covid-19 met sprongen gestegen online handel heeft tot een massief hogere navraag naar containertransporten per schip uit China gezorgd. Daar komt bij, dat tegelijkertijd de vrachtcapaciteiten bij passagiersvliegtuigen vanwege de uitvallende vluchten sterk zijn teruggegaan. Deze ontwikkeling heeft stijgende transportkosten tot gevolg.
Grafiek – Ontwikkeling van de RMB koers in vergelijking tot de USD
Prijsontwikkeling USD / CNY februari 2021 – februari 2022 (Bron: tradingeconomics.com)

Stijgende RMB-koers in vergelijking tot de USD

Zoals in de internationale inkoop gebruikelijk, worden onze opdrachten bij de Chinese producenten in US-Dollar afgerekend. Aangezien zich de Chinese valuta RMB (RMB = Renminbi Yuan) in het kader van het snelle herstel van de Chinese economie na de lockdown vorig jaar beduidend sterker t.o.v. de US-dollar heeft ontwikkeld, versterken zich de gestegen grondstofkosten door het hier nog bovenop komende wisselkoerseffect. Dit effect ligt in vergelijking met vorig jaar bij ca. -7% (stand: 29 october 2021) en wordt ons door de leveranciers op de inkoopprijzen er bovenop berekend, aangezien zij de voorproducten en productiekosten wederom in de lokale valuta RMB betalen. Vanaf wanneer de positieve conjunctuurgegevens in de VS een voordelige invloed op de wisselkoers zullen krijgen, is momenteel nog niet te overzien.
Uitvoerigere informatie over de prijsstijging vindt u bijvoorbeeld in deze Engelstalige online artikelen:

Gevolgen voor supermagnete en voor u als klant

Wij streven er naar, prijsaanpassingen naar boven zo gematigd mogelijk aan te brengen en prijsdalingen meteen door te geven. Ook in deze gespannen economische situatie doen wij er alles aan om u de best mogelijke prijs aan te bieden
  • Wij kopen nog steeds grote hoeveelheden per magneet in, opdat u van het hoeveelheden-effect kunt profiteren.
  • Door voortdurend de drie veroorzakers van kostenstijgingen grondstofprijs, transportkosten en wisselkoers te observeren, kopen wij binnen de voorhandene omstandigheden tegen een optimale prijs voor u in.
Zodra de prijssituatie zich verandert zullen wij u op deze FAQ-pagina op korte termijn daarover informeren.


Stand februari 2022
Met 1,285 miljoen RMB/ton is de neodymium prijs momenteel op de hoogste stand van de laatste 10 jaar aangeland. Nadat de prijs tussen 2013 en halverwege 2020 op een behoorlijk constant niveau is gebleven, is hij sinds het uitbreken van de pandemie met bijna 250 % gestegen. Het is weliswaar moeilijk, een prognose voor de verdere ontwikkeling te geven, maar op basis van de wereldwijd gestegen vraag naar neodymium zien wij op de middellange termijn geen grotere ontspanning maar eerder verdere prijsstijgingen van een gering niveau.
Ook de internationale logistieke ketens blijven onder druk staan, zodat ook de containerprijzen op hoog niveau blijven door een wanverhouding tussen vraag en aanbod. Ons inkoopteam coördineert dagelijks onze leveringen en waar nodig worden onze bulkleveringen in verschillende containers opgedeeld, opdat de magneten zo vroeg mogelijk in ons magazijn en bij u ter plaatse zijn.
Wat de mogelijke negatieve gevolgen van de Olympische Spelen in Peking voor het aankoopproces betreft hebben wij al op voorhand voorzorgsmaatregelen genomen en onze bestelvolumina aanzienlijk verhoogd.

Stand Oktober 2021
De prijsstijging bij neodymium heeft zich ononderbroken voorgezet en heeft einde october een tussentijds record in het jaar 2021 bereikt. Naast de verhoogde navraag is een wezenlijke reden daarin te zien, dat in het kader van de „Dual Control of Energy Consumption“ vanwege de energie en ecologie doelstellingen de energielevering aan ondernemingen wordt beperkt en dus de productiecapaciteit wordt verkleind.
Daarenboven bestaan nog altijd belangrijke knelpunten bij de zeevracht. Veel vrachtschepen bereiken hun haven van bestemming te laat, het laden en ontladen van de schepen neemt meer tijd in beslag dan gebruikelijk. Daar komt nog bij, dat de verhoogde navraag naar consumentengoederen tot een schaarste bij de scheepscontainers leidt en deze, zoals het er nu naar uitziet, tot voorjaar 2022 zal aanhouden.
Wij observeren deze ontwikkelingen nauwgezet en hebben daarom al vroeg grote aantallen magneten besteld. Wij staan in continu contact met onze logistieke dienstverleners, opdat de goederen zo snel mogelijk aankomen en wij grote bestellingen op passende termijn kunnen uitleveren.

Stand juli 2021
Nadat de neodymium prijs in de tussentijd omlaag was gegaan, gingen de grondstofkosten sinds begin juli 2021 weer significant omhoog. Daarnaast zijn door de hernieuwde corona uitbraak in Yantian in juni 2021 de capaciteiten in de omliggende havens nog sterker onder druk gekomen, zodat de vrachtkosten voor een 40 voet container binnen een jaar vervier- tot verzevenvoudigd zijn. Door lange termin samenwerkingen op logistiek gebied kunnen wij op gereserveerde containercapaciteiten terugvallen, zodat de beschikbaarheid der waren binnen de nu heersende omstandigheden is gegarandeerd.
Stand März 2021
De grondstof neodymium is qua kosten het doorslaggevende aandeel van een neodym magneet. De sterke prijsstijging van neodymium en andere zeldzame aarden metalen, die voor de productie van neodymium magneten worden gebruikt, hebben daarom een uitwerking op de prijzen van onze losse magneten en potmagneten. Wij moeten deze ontwikkeling meeberekenen en de prijzen van onze neodymium magneten verhogen